Korytko ściekowe – trójkątne

Informacje o produkcie

Element obrzegowania nawierzchni ulic i chodników. Korytka ściekowe zapewniają odpowiednie odprowadzanie wody z powierzchni ułożonych z kostki brukowej.

miara: grubość x szerokość x długość