Beton towarowy

– Stablizacja cementem:

Stablilizacja RM 0,5-1,5 MPa

Stablilizacja RM 1,5-2,5 MPa

Stablilizacja RM 2,5-5,0 MPa

Stablilizacja RM 6,0-9,0 MPa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 

– Beton towarowy

Beton C 8/10 (B10)

Beton C 12/15 (B15)

Beton C 16/20 (B20)

Beton C 20/25 (B25)

Beton C 25/30 (B30)

Beton C 30/37 (B37)

 

– Beton konstrukcyjny

Beton C 35/45

Beton C 40/50

Beton C 45/60

Beton C 50/60