Opornik drogowy

Opornik to najczęściej stosowany element oddzielający nawierzchnie z kostki brukowej od placu czy trawnika. Podłużny, betonowy prefabrykat zabezppiecza kostki brukowe przed rozsuwaniem się Opornik słuzy do ograniczenia i stabilizowania nawierzchni.

 

Krawężnik wjazdowy

Odmiana krawężnika drogowego o gładkiej krawędzi. Krawężnik najazdowy sprawdza się zwłaszcza na obszarach ruchu samochodowego.

 

Krawężnik łukowy

Element stosowany głównie do zabudowy dróg i ulic. Pozwala na płynne kształtowanie dróg i chodników. Dostępny w kilku wersjach o różnym promieniu łuku. Krawężniki łukowe mogą być też wykorzystane jako wykończenie rabatek z kwiatami i krzewami oraz pojedynczych drzew.

miara: szerokość x wysokość x grubość

 

Krawężnik drogowy ścięty

Typowy element drogowy stosowany do wykończenia i zabezpieczenia powierzchni ułożonej z kostki brukowej. Krawężniki stanowią zwieńczenie nawierzchni wykonanej z kostki i pomagają wytyczyć linie ściekowe. Dzięki temu, że jest produkowany w kilku rozmiarach można go dopasować do wysokości i rodzaju różnych nawierzchni.

miara: szerokość x wysokość x grubość

 

Obrzeża chodnikowe

Obrzeża chodnikowe wykorzystuje się do budowy nawierzchni chodników i ciągów pieszych. Stanowią one zwieńczenie powierzchni ułożonej z kostki brukowej.