Dro-Bet Sp. z o. o. od 25 lutego 2022 roku jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”. Jest to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca producentów wyrobów wapienno-piaskowych. Obecnie Stowarzyszenie skupia jedenaście przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów silikatowych w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl